Energetické poradenství

(pro rodinné domy, bytové domy, nebytové prostory)

 •  výpočty tepelných ztrát – provádíme výpočty tepelných ztrát budov, orientační pro určení velikosti zdroje nebo detailní po jednotlivých místnostech pro určení velikosti otopných těles
 • návrh zateplení – návrhy zateplení provádíme pro stávající budovy pro snížení energetické náročnosti a zlepšení vnitřního klima, ale taktéž v přípravě projektové dokumentace novostavby, kdy lze optimalizovat náklady na zateplení x velikost a typ zdroje tepla
 • optimalizace zdroje tepla – ne vždy je nutné nebo možné snížit energetickou náročnost budovy zateplením, někdy je nutné nebo možné jen provést optimalizaci nebo změnu zdroje tepla
 • energetické audity – energetické audity pro žádosti v dotačních programech PANEL, SFŽP, EKO-ENERGIE, OPŽP …
 • energetické analýzy a optimalizace provozu – chcete znát rezervy a možné výše úspor v domě, ale nepotřebujete energetický audit? Energetickou analýzou a optimalizací provozu je možné docílit úspor energie a provozních nákladů, energetický analýza je výhodná především pro budovy již postavené
 • pasivní budovy – návrh
 • termovizní měření – provádíme termovizní měření domů
 • bezplatné poradenství
 • posudky Nová zelená úsporám
 • PENB – průkaz energetické náročnosti budovy

Projektová činnost

(pro rodinné domy, bytové domy, nebytové prostory)

VYTÁPĚNÍ

 • výpočty tepelných ztrát – provádíme výpočty tepelných ztrát budov, orientační pro určení velikosti zdroje nebo detailní po jednotlivých místnostech pro určení velikosti otopných těles
  projekty ústředního
 • vytápění domu – navrhujeme teplovodní vytápění rodinných domů, bytových domů a budov občanské vybavenosti (školy, hotely, administrativa apod.)
 • návrhy změny zdroje – pomůžeme Vám se změnou zdroje (velikost zdroje, typ zdroje) vše na základě výpočtů a optimalizace provozu, na základě výpočtu provozních nákladů a možností vybereme nejoptimálnější zdroj (obnovitelné zdroje- tepelné čerpadlo, biomasa, solární kolektory; zemní plyn, LTO, propan, tuhá paliva)
 • návrh ohřevu TV solárními kolektory
 • kontrola kotlů – provádíme pravidelné i jednorázové kontroly kotlů v souladu s vyhláškou MPO č. 276/2007
 • provozní řády kotelen a VS

ZTI

 • voda, kanalizace, plynofikace – projekty ZTI v budovách včetně přípojek

ELEKTRO

 • Silnoproudé rozvody 
 • Průmyslová a domovní elektroinstalace do 1000 V
 • Elektrorozvody NN a VN do 35 kV
 • Elektroinstalace formou systému EIB a Smarthouse
 • Návrh ochrany před atmosférickýcm přepětím

OSVĚTLENÍ

 • Osvětlení interiérů
 • Osvětlení průmyslových hal

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

 • Návrhy veřejného osvětlení pro obce
 • Energetické posudky pro dotace VO
 • Realizace VO

Realizace staveb

(pro rodinné domy, bytové domy, nebytové prostory)

 • v případě zájmu zajistíme realizaci Vaší stavby – základové desky, stavby RD, fasády, ploty, obklady, dlažby, pokládka podlah, sádrokartonové konstrukce, půdní vestavby, rekonstrukce bytů, bytových jader a RD

Financování

(pro rodinné domy, bytové domy, nebytové prostory)

 • v případě zájmu zajistíme pomoc s vyřízením hypotéky.

Dotace

(pro rodinné domy, bytové domy, nebytové prostory)

 • v případě zájmu zajistíme pomoc s vyřízením žádosti o dotaci.