S námi

O NÁS

Kdo jsme a co děláme

Firma se svojí činností zabývá *již od roku 1998* – původně jako samostatní projektanti OSVČ. Hlavní náplní činnosti firmy je poradenství v oblastech hospodaření s energiemi, energetické optimalizace a analýzy, energetické audity a posudky, pomoc při podávání dotací, projekční činnost v oblasti tepelné techniky, zdravotechniky a elektrotechnicky, včetně projekce „inteligentní instalace“.

Vlastníme autorizaci na techniku prostředí staveb – elektrotechnická zařízení a TZB, oprávnění na provádění energetických auditů a posudků na základě zápisu do Seznamu MPO.

Naši klienti jsou investoři ze soukromého sektoru – investoři rodinných domů, penzionů, hotelů, administrativních budov a památkových objektů, dále pak investoři se veřejného sektoru, zejména pak města, obce a školská zařízení.

Projektovou dokumentaci zpracováváme v rozsahu územního řízení, stavebního povolení a pro provedení stavby. Součástí každého projektu je výkaz materiálu, položkový rozpočet a u projektové dokumentace ústředního vytápění i PENB.

Projektovou dokumentaci zpracováváme počítačovou grafikou (CAD), včetně výpisu materiálu a položkového rozpočtu.

NÁŠ TEAM

Seznamte se s naším teamem

Ing. Světlana Votavová

JEDNATELKA SPOLEČNOSTI

Jako energetický specialista zapsaná v seznamu MPO, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru Energetické auditorství v oboru Technika prostředí staveb, technická zařízení. Specializuje se na energetické posudky, úspory energií v budovách a projekci technického zařízení budov. Vystudovala obor TZB na Stavební fakultě VUT v Brně.

Kontaktuj mě

Klikni zde

Martin Špaček

Jako specialista autorizovaný technik ČKAIT v oboru technologické prostředí staveb staveb. Specializuje se na elektrotechnická zařízení do hladiny VN.

Kontaktuj mě

Klikni zde

© 2018 All rights Reserved.